Aktualności NGO - 2

Zdjęcie 31 maj 2021

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w...