Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2023/2024

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, informuje o rozpoczęciu rozgrywek sportowych na szczeblu powiatu w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:

- Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla roczników 2011 i młodszych),

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla roczników 2009 -2010),

- Licealiada (rozgrywki sportowe dla roczników 2004 i młodszych).

We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować szkołę tylko w jednej kategorii rozgrywek: ID, IMS lub Licealiadzie.

Prosimy o dokładną analizę w jakich dyscyplinach szkoła będzie brała udział  (przemyślane zgłoszenia po konsultacji z dyrektorami szkól ułatwią planowanie terminarza poszczególnych zawodów).

Zgłoszenia - deklaracje (skany) do rozgrywek sportowych wg załączonego wzoru podpisane przez dyrektora szkoły prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: - 22.09.2023 r. w formie elektronicznej na adres e-mail:  tomzak59@o2.pl.

Warunkiem przyjęcia do rozgrywek jest przesłanie zgłoszenia podpisane przez dyrektora szkoły.

UWAGA!!!

Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl  nie później niż do  30 września 2023 roku.

Wszystkie informacje („Kalendarz i regulaminy …”, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie: www.wszs.szczecin.internetdsl.pl

ZGŁOSZENIA ID

ZGŁOSZENIA IMS

ZGŁOSZENIA L

Telefony do kontaktu:
Krzysztof  Rosadziński - 693442033
Tomasz  Zięciak - 509464480

 


Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2022/2023

Osiągnięcia sportowe reprezentantów Powiatu Myśliborskiego w finałach ogólnopolskich i wojewódzkich SZS w roku szkolnym 2022/2023

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA GMIN W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO – IGRZYSKA DZIECI ZA ROK SZKOLNY 2022/2023

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ZA ROK SZKOLNY 2022/2023

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO - LICEALIADA ZA ROK SZKOLNY 2022/2023