Budowa chodnika w pasie DP nr 2161Z w m. Ławy – etap I

W dniu 3 października br. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą „Ekosystem FHU Paweł Mroziński” z siedzibą w Myśliborzu , na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie DP nr 2161Z w m. Ławy –  etap I”. Powiat Myśliborski reprezentowali Starosta Myśliborski Andrzej Potyra oraz Wicestarosta Alicja Prill, natomiast firmę „Ekosystem FHU” reprezentował właściciel firmy  Paweł Mroziński. Wartość zadania opiewa na kwotę 167.774,19 zł.

Zadanie obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z na długości 160 m oraz budowę zatok postojowych przed cmentarzem komunalnym w miejscowości Ławy.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane ze środków własnych Powiatu Myśliborskiego.

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązany jest zakończyć prace do dnia 01.12.2022 r.

wyremontowany odcinek drogi