"Co słychać w III sektorze"? Styczeń 2021 wydanie I

WYNIKI I NABORU NA 2021 ROK W PROGRAMIE SPOŁECZNIK

Znamy już wyniki I naboru na 2021 w Programie Społecznik na lata 2019-2021 – znajdą je Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Społecznik - link oraz na stronie Operatora https://spolecznik.karrsa.eu/ Gratulujemy i trzymamy kciuki za realizację!

 

 

ORGANIZACJO – WEŹ UDZIAŁ W BADANIU!

Badania Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl sprawdzają, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii. Bardzo zachęcamy do włączenia się w ważny projekt badawczy i wypełnienia krótkiej ankiety. Im więcej organizacji weźmie w nim udział, tym rzetelniejsza będzie uzyskana diagnoza sytuacji sektora społecznego. Wypełnij ankietę "Organizacje wobec pandemii" dostępną pod linkiem do 17 stycznia 2021 r.

Podsumowanie pierwszej części raportu przeprowadzonego na wiosnę  - tutaj.

 

1% PODATKU ZOSTAWIAMY NA POMORZU ZACHODNIM

Początek nowego roku to dobra okazja, aby rozejrzeć się wokół i zastanowić na jaką lokalną organizację posiadającą status organizacji pożytku publicznego można przekazać swój 1% podatku. Być może w Państwa okolicy działa stowarzyszenie, które współpracuje z wolontariuszami, którzy pomagają seniorom w pandemii, fundacja wspierająca rehabilitację dzieci, czy też organizacja zajmująca się adopcją zwierząt. Warto je wspierać, a narzędzie jakim jest przekazanie 1% podatku jest świetną okazją do tego. Bazę lokalnych, jak i ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego prowadzi Narodowy Instytut Wolności – informacje na www.

 

PORT KULTURY POMORZA ZACHODNIEGO – ZAPRASZAMY POWIATY

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Port Kultury Pomorza Zachodniego”. W Konkursie mogą brać udział wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego. Celem Konkursu jest m. in. promocja regionu poprzez kulturę i wspieranie walorów i możliwości rozwojowych województwa przez wyłoniony powiat, który zostanie ustanowiony Portem Kultury Pomorza Zachodniego. Wysokość dofinansowania wynosi 100 000 zł i stanowi pomoc finansową. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. Szczegóły na www.

 

UWAGA - ZMIANY WAŻNE DLA NGO

  • Obowiązek zgłaszania umów do dzieło do ZUS wraz z początkiem 2021 roku – szczegóły w artykule na portalu ngo.pl – link
  • Wzrost minimalnej stawki godzinowej w umowach zleceniach. Od 1 stycznia 2021 r. minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł brutto - szczegóły na www.
  • PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe a organizacje pozarządowe – szczegóły na www.

 

BARWY WOLONTARIATU 2020 NA POMORZU ZACHODNIM

Wszelkie brawa należą się wolontariuszkom i wolontariuszom za każdą podejmowaną na rzecz drugiego człowieka działalność! Także na Pomorzu Zachodnim działa wielu ludzi pomagającym innym. Pod koniec minionego już roku poznaliśmy wyróżnionych i zwycięzców w konkursie ,,Barwy wolontariatu na Pomorzu Zachodnim 2020” w ramach konkursu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie. Szczegóły znajdują się na funpage – link.

 

PRZYPOMINAMY - PRZEMOC DOMOWA A KORONAWIRUS – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Jeśli jesteś osobą, która w tym szczególnym czasie doświadcza przemocy domowej – zgłoś się po pomoc nie czekając na koniec kwarantanny. Na stronie Wydziału Współpracy Społecznej UMWZ znajdziesz zestawienie pomocnych informacji w tym zakresie. Kliknij w link.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjęło Program współpracy  z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023 - Zarządzenie nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023. Zachęcamy do zapoznania – źródło i link do programu.

 

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY

5 lutego 2021 r. odbędzie się konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, a już w marcu ruszy nabór wniosków w pierwszym konkursie grantowym. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które wraz z partnerami

(mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, biblioteki,

oraz firmy prywatne) będą mogły ubiegać się o środki pochodzące z Funduszy EOG. Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Aby nie przeoczyć ważnych informacji – warto zapisać się na ich Newsletter – link.

KONKURS -1% DLA OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej zaprasza do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „1% na OSP” na najlepszy spot filmowy propagujący ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zachęcający do przekazania 1% podatku na Ochotnicze Straże Pożarne. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2021 roku zgodnie z Regulaminem Konkursu – szczegóły na www.

 

7 POMYSŁÓW NA POMAGANIE PRZEZ INTERNET

Za portalem ngo.pl przekazujemy Państwu kilka pomysłów, które znajdują się w artykule – kliknij po więcej.

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

NIEPODLEGŁA 2021

Biuro Programu „Niepodległa” rozpoczęło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do budowy pamięci zbiorowej Polaków, czy też upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym. Nabór ofert trwa do 18 stycznia br. Informacje na www.

ETNO POLSKA 2021

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w programie EtnoPolska 2021, który zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku.

Szczegóły na www.

PROGRAM KULTURA EOG

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Nabór trwa do dnia 22 stycznia 2021 roku godz. 16.00 wg strefy czasowej właściwej dla Warszawy. Szczegółowe informacje na www.

 

PROGRAM ,,OD ZALEŻNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI” – TAKŻE DLA SAMORZĄDÓW

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty  prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje na stronie www.

 

KONKURS NA ZADANIA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Trwa konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022. Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania, które mogą być finansowane to m.in.: realizacja programów szkoleniowych dla poszczególnych grup, ewaluacja programów. Szczegółowe informacje na stronie www.kbpn.gov.pl

KONKURS NA ZADANIA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM

Trwa konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022. Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania, które mogą być finansowane to m.in.: realizacja programów szkoleniowych dla poszczególnych grup, wydanie materiałów, czy też zorganizowanie konferencji. Szczegółowe informacje na stronie www.kbpn.gov.pl

POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY

Organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne, których działalność skierowana jest do młodzieży mogą składać wnioski na dofinansowanie współpracy polsko-litewskiej - szkolenia, spotkania, konferencje, wymiany dwustronne. Wnioski można składać do dn.
31 stycznia 2021 r.
Szczegóły na www.

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Granty wyszehradzkie przeznaczone są na wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój. Najbliższy termin składania granów to 1 lutego 2021 r. Więcej informacji na www.

FEMfund

21 stycznia rusza nabór wniosków przez Fundację Femfund, której zależy nam na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych w różnych miejscach w Polsce. Wnioski przyjmowane są do 15 lutego br. Szczegóły na www.

PROGRAM KLUB – DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2021 r. Więcej o Rządowym Programie "KLUB" na stronie www.

Wszystkie aktualne nabory prowadzone przez ministerstwo znajdą Państwo na stronie internetowej www – warto zapoznać się.

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na 
www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

ŚRODEK. ŚRÓDMIEJSKI PUNKT SĄSIEDZKI

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SZCZECINIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,PARTNERSTWO W ROZWOJU”

Pozdrawiam,
Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 921
fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin