Fundusz grantowy dla organizacji

Nowy fundusz grantowy „SPLOT Wartości"  przyzna granty w wysokości od 2.000 do 6.800 euro na projekty na rzecz praw, wolności i zasad Karty Praw Podstawowych UE, np. prawa do życia, wolności wypowiedzi, integracji osób z niepełnosprawnościami, równości, ochrony zdrowia czy ochrony środowiska.

Spotkania informacyjne odbędą się we wskazanych poniżej terminach i miejscach:
• 18 lipca (wtorek) – Wałcz, godz. 16.30 - 18.00, Klub Seniora, ul. Sądowa 9
• 19 lipca (środa) – Kołobrzeg, godz. 16.00 - 17.30, sala konferencyjna Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15a
• 19 lipca (środa) – Koszalin, godz. 18.30 - 20.00, Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2
• 20 lipca (czwartek) – Stargard, godz. 16.30 - 18.00, Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Szczecińska 17.

Spotkania poprowadzi Patrycja Czawłytko, ekspertka ds. funduszu grantowego, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Projekt Splot Wartości jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).