Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem rocznego "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z prganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Uprzejmie informuję, że trwają prace nad przygotowaniem projektu rocznego "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

 

Informacja o rozpoczęciu prac

Formularz propozycji