Jesteśmy już mobilni!

Wieści z Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu.

Dnia 14 kwietnia br.  Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu pozyskało dwa samochody służbowe marki Hyundai i30 Wagon. Samochody zakupione zostały z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20 RPPO WZ 2014-2020, Działanie 7.6).

 

Zakup ten ułatwia funkcjonowanie dwóch Zespołów Mobilnych Regionalnego Centrum Kryzysowego, dzięki czemu realizowana jest praca interwencyjna na wezwanie, w miejscu zdarzenia oraz wizyty u osób lub rodzin wymagających wsparcia w środowisku.

 

Odbiór samochodów przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu- Panią Magdalenę Zyndę-Lis –  nastąpił w obecności Pana Andrzeja Potyry - Starosty Powiatu Myśliborskiego oraz Pani Wicestarosty Alicji Prill. Swoją obecnością zaszczycili nas również- Pan Mariusz Norsesowicz - Członek Zarządu Powiatu, Pani Ewelina Mazurak - Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, za co serdecznie dziękujemy.

 

Nabyte samochody dają możliwość skuteczniejszego dotarcia pracowników Regionalnego Centrum Kryzysowego do osób znajdujących się w kryzysie oraz podjęcia interwencji w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe oraz inne katastrofy w ruchu lądowym. Niesiemy również wszechstronną pomoc specjalistyczną osobom znajdującym się w kryzysie lub cierpiącym na zespół stresu pourazowego ( Posttraumatic stress disorder PTSD).  Nowe możliwości dojazdu dadzą okazję do wsparcia osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność czy problemy zdrowotne nie są w stanie zgłosić się po wsparcie udzielane w formie ambulatoryjnej.

 

Regionalne Centrum Kryzysowe jest czynne stacjonarnie przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu  w godzinach od 8.00 do 20.00 w dniach od poniedziałku do piątku. Kontakt telefoniczny nr. 669-606-604 w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

 

                                                                                                            Koordynator RCK

                                                                                                Andżelika Płatwa-Wojciechowska

 

Parking SP w Myśliborzu widoczne 2 białe samochody Hyundai I20 pomiędzy autami stoją pracownicy RCK