Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 6 maja 2021 roku do 20 maja 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz  w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń Starostwa).

Uwagi do konsultowanego projektu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji do dnia 20 maja 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: edukacja@powiatmysliborski.pl

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Janina Sidor – Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Rozwoju.

Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego

formularz konsultacji

ogłoszenie o konsultacjach

protokół z konsultacji