Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2022 rok

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Na podstawie uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach
od 23 września 2021 roku do 6 października 2021 roku

            Uwagi do konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 6 października 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: bok@powiatmysliborski.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w budynku przy ulicy Północnej 15, pok.1.

            Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Katarzyna Kubicka – Inspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz konsultacji

Projekt Programu Współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok