LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 28 września 2022 roku (środa) o godz. 1300  w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego  w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15 odbędzie się LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego Szpital Barlinek Sp. z o.o.i Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za I półrocze 2022 roku.
 4. Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie – Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp., Nadzoru Wodnego w Pyrzycach, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Nadzoru Wodnego w Myśliborzu i Nadzoru Wodnego w Strzelcach Krajeńskich z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy  typu D w Barlinku.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko–Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w sprawie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Ożar-Dziedzice.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 19. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 20. Oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie obrad.                                

 

 Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek