LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15 odbędzie się LVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 4. Informacja dotycząca średniego wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022 w Powiecie Myśliborskim.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023 – 2033.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026”.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu uchylającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Rejonem Vareńskim na Litwie.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 14. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 15. Oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek