Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu:

  • wpierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • promocji i organizacji wolontariatu.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy