Newsletter ,,Co słychać w III sektorze?" styczeń 2021 wydanie II

WYNIKI I NABORU NA 2021 ROK W PROGRAMIE SPOŁECZNIK

Znamy wyniki I naboru na 2021 w Programie Społecznik na lata 2019-2021 – znajdą je Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Społecznik - link oraz na stronie Operatora https://spolecznik.karrsa.eu/ Umowy będą podpisywanie po 25 stycznia – w tej sprawie będą się kontaktować z Państwem animatorzy.

Kolejny nabór w kwietniu – zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi – informacje na www.

 

AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI – KONKURS DLA SZKÓŁ I RODZIN

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie pn. „Ambasador Wielokulturowości”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać projekty do konkursu indywidualnie lub drużynowo (np. jedna klasa, jedna rodzina). Celem Konkursu jest m.in. wyłonienie najciekawszych projektów związanych z tematyką wielokulturowości w szkole, w domu, czy na osiedlu, rozwijanie wrażliwości i kompetencji międzykulturowych. Szczegóły konkursu, jak i scenariusze zajęć znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – link.

 

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM – SPOTKANIA DLA SAMORZĄDÓW, SPOTKANIA DLA NGO

Fundacja ProNGO zaprasza 20 stycznia , godz.10:00 organizacje pozarządowe na spotkanie on-line „NGO i Biznes. Co przyniesie 2021 rok i jak się do tego przygotować?”, a 26 stycznia, o godz. 13:00 przedstawicieli samorządów na spotkanie on-line „Nowe formy wsparcia dla Gmin i współpraca z korporacjami w 2021 roku”. Oba spotkania z udziałem ekspertów, przedstawicieli sektora biznesu i m.in. Janka Meli mają na celu wzmacnianie współpracy sektora pozarządowego, administracji i biznesu. Szczegóły na www oraz stronie Fundacji.

 

ORGANIZACJO - DOŁĄCZ DO AKCJI #WspierajSeniora!

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłoszenia się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora, inicjatywy koordynowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, której celem jest pomoc starszym i samotnym osobom w trudnych czasach pandemii. Aby dołączyć do akcji jako organizacja należy wypełnić formularz:  https://forms.gle/FbMirDy61idBNytZA

Minimalnym warunkiem dołączenia organizacji do Korpusu Wsparcia Seniorów jest:

- promowanie akcji w kanałach informacyjnych (np. strona na Facebooku);

- udział członków organizacji w Korpusie w charakterze wolontariusza.

Więcej informacji na www.

 

AKCJA ,,NAZYWAM SIĘ MILIARD – ONE BILION RISING”

Tegoroczna akcja ,Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2021 odbywa się pod hasłem ,,Bunt miliarda". Akcja zakłada organizowanie lokalnych akcji przeciwko przemocy. Chcesz przyłączyć się do akcji ? Napisz do joannap@feminoteka.pl  (w tytule maila koniecznie wpisz “OBR 2021”). Wszelkie niezbędne materiały potrzebne do organizacji lokalnej akcji znajdują się na stronie www (plakaty, muzyka, instrukcja).

 

PRZYPOMINAMY - ZMIANY I TERMINY WAŻNE DLA NGO

  • Obowiązek zgłaszania umów do dzieło do ZUS wraz z początkiem 2021 roku – szczegóły w artykule na portalu ngo.pl – link
  • Wzrost minimalnej stawki godzinowej w umowach zleceniach. Od 1 stycznia 2021 r. minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł brutto - szczegóły na www.
  • PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe a organizacje pozarządowe – szczegóły na www.
  • Pracodawca ma czas do końca lutego (w 2021 roku faktyczny termin przypada na dzień 01.03.2021) na przekazanie pracownikowi deklaracji PIT 11.
  • Osoby fizyczne rozliczają się z US do dnia 30 kwietnia 2021 – dotyczy PTI 36, 36L, 37, 38, 39.
  • Pracodawcy do US przesyłają deklaracje podatkowe za swoich pracowników począwszy od 01 lutego 2021 r.
  • Urząd skarbowy rozpoczyna rozliczanie deklaracji od osób fizycznych począwszy od 15 lutego 2021 (oczywiście deklaracje można złożyć już  01 lutego ale US będzie i tak liczył np. terminy na zwroty podatku najwcześniej przyjmując datę 15.02.2021).
  • W związku z powyższymi terminami akcja promocyjna dotycząca wpłacania 1% podatku powinna uwzględniać te terminy (15.02.2021 – 30.04.2021).

 

1% PODATKU ZOSTAWIAMY NA POMORZU ZACHODNIM

Z początkiem nowego roku ruszają kampanie organizacji dotyczące pozyskiwania 1% podatku dochodowego na cele statutowe. Zachęcamy do przekazania 1% podatku organizacji z lokalnego otoczenia. Bazę lokalnych, jak i ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego prowadzi Narodowy Instytut Wolności – informacje na www.

 

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY

5 lutego 2021 r. odbędzie się konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, a już w marcu ruszy nabór wniosków w pierwszym konkursie grantowym. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, biblioteki oraz firmy prywatne) będą mogły ubiegać się o środki pochodzące z Funduszy EOG. Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Aby nie przeoczyć ważnych informacji – warto zapisać się na ich Newsletter – link.

 

INNOWACYJNY SAMORZĄD

Konkurs ,,Innowacyjny samorząd” skierowany jest do wszystkich samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w swoich jednostkach. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 26 lutego 2021 roku. Laureatów konkursu w kategoriach: miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty,  wyłoni Kapituła. Szczegóły znajdują się na www.

 

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODES

DOTACJE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO

Do 31 stycznia br. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku. Wszelkie informacje nt. konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.

 

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU TURYSTYKI

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku i zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 roku. Zadania możliwe do dofinansowania to m.in.: renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług. Szczegóły na stronie www.

 

GRANTY DLA SAMORZĄDÓW - OPIEKA 75+

Gminy do 60 tys. mieszkańców mogą starać się o fundusze z programu ,,Opieka 75+”. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób starszych w wieku 75+ (również tych osób, które mają rodziny). Wnioski o dofinansowanie składa się do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego do 31 stycznia 2021 r. Szczegóły na www.

 

II NABÓR W PROGRAMIE EDUKACJA

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym w Programie Edukacja. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji:

Komponent I - Profesjonalny rozwój kadry.

Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym.

Komponent III - Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

Komponent IV - Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach.

Dokumenty konkursowe należy składać do 12 kwietnia 2021 r. (do 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl. Więcej informacji na www.

 

TERMIN UCIEKA! POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY

Organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne, których działalność skierowana jest do młodzieży mogą składać wnioski na dofinansowanie współpracy polsko-litewskiej - szkolenia, spotkania, konferencje, wymiany dwustronne. Wnioski można składać do dn.
31 stycznia 2021 r.
Szczegóły na www.

 

TEMIN UCIEKA! MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Granty wyszehradzkie przeznaczone są na wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój. Najbliższy termin składania granów to 1 lutego 2021 r. Więcej informacji na www.

PROGRAM KLUB – DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Trwa nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2021 r. Więcej o Rządowym Programie "KLUB" na stronie www.

Wszystkie aktualne nabory prowadzone przez ministerstwo znajdą Państwo na stronie internetowej www – warto zapoznać się.

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na 
www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

 

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

 

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

ŚRODEK. ŚRÓDMIEJSKI PUNKT SĄSIEDZKI

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SZCZECINIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,PARTNERSTWO W ROZWOJU”

 

Pozdrawiam,
Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 921
fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl