Newsletter ,,Co słychać w III sektorze?" wydanie III

CO SŁYCHAĆ W  PROGRAMIE SPOŁECZNIK?

11 stycznia 2021 r. poznamy wyniki I naboru na działania w 2021 roku. Trzymamy za Państwa kciuki, jednocześnie przypominając, że rok 2021 będzie rokiem działań o tematyce ekologicznej. Oznacza to, że projekty o takim właśnie charakterze będą premiowane.

PRZYPOMINAMY: jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości związane z aplikowaniem, czy realizacją projektów – zachęcamy do bieżącego kontaktu z Zespołem Programu: https://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/

Ponadto informacje nt. Programu Społecznik znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Społecznik http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik

 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU DLA NGO

Stowarzyszenie Klon/Jawor bada działalność organizacji pozarządowych w czasie pandemii. Weź udział w badaniu on-line do 31 grudnia link.

 

PORT KULTURY POMORZA ZACHODNIEGO – ZAPRASZAMY POWIATY

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu „Port Kultury Pomorza Zachodniego”. W Konkursie mogą brać udział wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego. Celem Konkursu jest m. in. promocja regionu poprzez kulturę i wspieranie walorów i możliwości rozwojowych województwa przez wyłoniony powiat, który zostanie ustanowiony Portem Kultury Pomorza Zachodniego. Wysokość dofinansowania wynosi 100 000 zł i stanowi pomoc finansową. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. Szczegóły na www.

FANI MANI – PORTAL , DZIĘKI KTÓREMU POMAGAMY ROBIĄC ZAKUPY

Zamawiając online prezenty takie jak np. książki, elektronikę czy perfumy można bezpłatnie wspierać wybraną przez siebie organizację społeczną. Dzięki temu część wartości każdych zakupów trafia jako darowizna na wskazany przez kupującego cel. Jak to działa? Wyjaśnia portal ngo.pl. Zarejestruj organizację - wejdź na fanimani.

nieOBECNI

Startuje poruszająca kampania poświęcona rodzinom osób zaginionych – wato obejrzeć. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.

GDAŃSK - STOLICĄ WOLONTARIATU W 2022 ROKU

Gdańsk jest pierwszym polskim zwycięzcą w historii konkursu, organizowanego od 2013 r. Jurorzy docenili Gdańsk za działalność promocyjną na rzecz wolontariatu, współpracę pomiędzy urzędem miasta, Regionalnym Centrum Wolontariatu i mieszkańcami, a także za strategię działań na przyszłe lata. Konkurentami Gdańska były trzy inne miasta: Madryt (Hiszpania), Izmir (Turcja) oraz Gorizia (Włochy). W 2020 r. Europejską Stolicą Wolontariatu jest Padwa (Włochy). Źródło: portal.ngo.pl

KONKURS DOTACYJNY FUNDACJI DOZ

Do 31 grudnia br. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w konkursie dotacyjnym Fundacji DOZ. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych. Maksymalny grant może wynosić do 100 tys. zł. Szczegóły na www.

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY – II NABÓR

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne. Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie.

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia 2021, w południe.

Więcej informacji na www.

ETNO POLSKA 2021

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w programie EtnoPolska 2021, który zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku.

Szczegóły na www.

OJCZYSTY – DODAJ OD ULUBIONYCH

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021. Celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Nabór wniosków trwa do 11 stycznia 2021 roku.

Szczegóły na www.

LOKALNE I REGIONALNE KONKURSY DOTACYJNE

Powoli startują lokalne otwarte konkursy grantowe na zadania realizowane w 2021 roku. Aktualne konkursy dotacyjne można śledzić w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych urzędów miast, gmin, powiatów oraz Urzędu Marszałkowskiego WZ (zwykle jest to zakładka dotacje).

 

Pozdrawiam,
Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor
Biuro ds. organizacji pozarządowych