"NGO+BIZNES=SUKCES!"

Spotkanie organizacji pozarządowych w ramach projektu „NGO+BIZNES=SUKCES!"

W dniu 13 września 2023 roku na sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu zorganizowano przy współpracy Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wlkp. spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu myśliborskiego.

W imieniu Starosty Myśliborskiego w spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Norsesowicz – Etatowy Członek Zarządu.

W pierwszej części spotkania Panie Marta Kowalska i Katarzyna Miczał - doświadczone animatorki środowiska NGO oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. zaproponowały, aby wspólnie z przybyłymi przedstawicielami organizacji pozarządowych w pierwszej kolejności podjąć dyskusję nt. potrzeb organizacji.

W drugiej części spotkania głos zabrała Pani Kamila Szwajkowska – Dyrektor Izby, która opowiedziała o realizowanym projekcie w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023. Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej i poprawę ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej (PES) z powiatu myśliborskiego woj. zachodniopomorskiego i PES z woj. lubuskiego.

Na zakończenie spotkania zaproponowano organizacjom wsparcie oraz  doradztwo indywidualne i grupowe w ich działalności m.in. z zakresu prawa, księgowości,  marketingu czy biznesu.

Planowane są kolejne spotkania w ramach przedmiotowego projektu. O terminach spotkań będziemy informować Państwa mailowo, a także poprzez naszą stronę internetową, zakładka strefa mieszkańca → NGO→ aktualności NGO.

 

Róża Werocy
Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego ds. współpracy z NGO 

Galeria zdjęć