Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024”

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty