Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że do realizacji zadania publicznego na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2022 została wybrana Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 126.060,00 zł.

 

                                                                              STAROSTA MYŚLIBORSKI

                                                                              ANDRZEJ POTYRA