Ogólnodostępne poradnictwo prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023’’, uprzejmie informuje Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego mającego na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.

W miesiącu marcu 2021 r. pedagog przyjmuje Mieszkańców Powiatu w dniach:

17.03.2021  w godzinach od 1600 do 1900
24.03.2021 
w godzinach od 1600 do 1800

Spotkania odbywają się w Myśliborzu w Punkcie Wsparcia Dziennego przy ul. Spokojnej 13.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, lub telefonicznie: 95 747 23 03.

                                                                                                                                                                                    Magdalena Zynda - Lis
Dyrektor PCPR w Myśliborzu