POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, DROGOWNICTWA, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Informujemy, o zwołanym posiedzeniu Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych, które  odbędzie się dnia 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 12:30.

W związku z art. 15 zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us).

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie informacji w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.