POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Informujemy o zwołanym posiedzeniu KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Komisji (IV piętro, pok. 410) Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z petycją w sprawie w sprawie wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu obrad komisji Rady Powiatu w Myśliborzu oraz udostępniania zapisu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.