POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Informujemy, o zwołanym posiedzeniu KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się dnia 24 SIERPNIA 2022 roku (środa) o godz. 11:00.

W związku z art. 15 zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us).

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Ożar-Dziedzice.
  4. Rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
  5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców miejscowości Płonno w sprawie dalszej modernizacji drogi powiatowej nr 2158Z i 2116Z.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.