Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 22.11.2022 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu. Obrady prowadził Starosta Myśliborski Pan Andrzej Potyra. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, przedstawiciele Burmistrza Dębna i Barlinka, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu, przedstawiciele Wydziału Dróg i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz zaproszony gość - autor jednego z punktów posiedzenia rady. Problematyka posiedzenia dotyczyła analizy i oceny wykonania szykan (spowalniaczy) na ul. Celnej w Myśliborzu, w Płonnie gm. Barlinek, w miejscowości Mostno gm. Dębno oraz lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Jabłoniowej w Barlinku i ustawienie znaku B36 na ul. Szkolnej  w Barlinku.

Naczelnik Wydziału Dróg omówił sytuację drogową w każdej miejscowości, w której zostały zaproponowane spowalniacze. Po analizie technicznej i ocenie charakterystyki odcinków omawianych dróg komisja podjęła następujące decyzje:

1. W sprawie ul. Celnej w Myśliborzu komisja zaproponowała wykonanie spowalniacza przy przejściu dla pieszych w pobliżu starego cmentarza, a w dalszym etapie doświetlenie wszystkich przejść  dla pieszych na tym odcinku ul. Celnej.

2. W sprawie spowalniaczy w miejscowości Płonno komisja odroczyła sprawę do czasu przygotowania dokumentacji  na przebudowę  tego odcinka drogi i ponownego rozpatrzenia w/w sprawy.

3. W sprawie progu spowalniającego w miejscowości Mostno komisja wnioskowała o zaniechanie budowania progu i zastąpienia go znakiem ograniczającym prędkość.

W kolejnej części spotkania została poruszona kwestia przystanku autobusowego przy ul. Jabłoniowej w Barlinku. Komisja podjęła decyzje o przeprowadzeniu wizji lokalnej.  Jako ostatni punkt zostało omówione postawienie znaku B-36 w Barlinku przy sklepie zlokalizowanym przy ul. Szkolnej. Wniosek został oddalony z uwagi na zamknięcie w tym miejscu placówki handlowej.

 

Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego