Powiat Myśliborski finalistą konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO”

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w piątek, 15 września 2023 r. podczas XVII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników NGO. Organizatorem wydarzenia był Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Przedmiotem oceny była współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Przy ocenie wniosków komisja konkursowa zwracała uwagę m.in. na efekty zrealizowanych inicjatyw, współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszkami i wolontariuszami. Konkurs pozwala również na pokazanie i nagrodzenie tych samorządów, które prowadziły działania wspierające na rzecz obywatelek i obywateli Ukrainy.

Dyplom finalisty z rąk Pani Teresy Kaliny – Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odebrała Pani Róża Werocy – Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uczestnicy konkursu Zachodniopomorski Lider współpracy z NGO