RAPORT O STANIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA ROK 2022

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu został zamieszczony RAPORT O STANIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA ROK 2022. Debata na temat raportu odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Myśliborzu (planowany termin to 28.06 br.). W debacie oprócz radnych, mogą wziąć udział także mieszkańcy powiatu.

Obowiązek sporządzenia corocznego raportu wprowadziła „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”(Dz. U. z 2018 roku, poz. 130 ze zm.). Raport jest podsumowaniem działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Zapoznaj się z raportem tutaj: Raport o stanie Powiatu Myśliborskiego za rok 2022

Raport jest ponadto dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Myśliborzu w zakładce: Organy-Zarząd-Kadencja 2018-2023-Raport o stanie powiatu.

Zgodnie z przepisami rada powiatu rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu. W pierwszej kolejności będzie rozpatrywany raport, a dopiero potem wniosek o absolutorium. W debacie na temat raportu wezmą udział przede wszystkim radni, ale nowe przepisy dają taką możliwość także mieszkańcom powiatu. Obywatel, który chciałby zabrać głos na temat raportu, powinien złożyć do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać podpisy poparcia co najmniej 150 osób.

Pobierz: Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad raportem (link)              

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień sesji. Dokładną datę czerwcowej sesji podamy na stronie internetowej powiatu myśliborskiego
w późniejszym terminie.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z RAPORTEM O STANIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA ROK 2022 oraz zgłoszenia się do udziału w debacie publicznej na jego temat.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
/-/ Andrzej Potyra