Rejestracja sprzętu pływającego

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu możliwa jest rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Obowiązkowi rejestracji podlega:

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

 

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

 

Dokument rejestracyjny ma wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz jest jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Ponadto nowe regulacje tworzą mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwiają wykrywanie sprawców tych przestępstw.

 

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym, w tym również w formie elektronicznej, korzystając z portalu https://interesant.reja24.gov.pl/login

 

Aby zapewnić łatwy dostęp do punktów rejestracji, prowadzą ją starostwa i właściwe polskie związki sportowe:

- Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski

- Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Heyki n/Kanałem Zielonym, 70-831 Szczecin, http://www.motorowodniacy.org/

Rejestracji można również dokonać osobiście w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (pok. nr 414 –IV piętro),

link do pobrania wniosku- http://eboi.powiatmysliborski.pl/dokumenty/pokaz/617.dhtml

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 95 747 20 21 wew. 234.