Spotkanie z przedstawicielami samorządu gospodarczego rzemiosła

We wtorek – 2 marca 2021 roku – już po raz kolejny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu gospodarczego rzemiosła – Mirosława Jazłowieckiego, Janiny Łyszkowskiej (Cech Myślibórz) i Karola Mazura (Izba Rzemieślnicza Gorzów Wlkp.) z kierownictwem – tym razem – Zespołu Szkół nr 1 w Dębnie – dyrektorem Elizą Agopsowicz, wicedyrektorem Markiem Rybakiem i kierownikiem szkolenia praktycznego Małgorzatą Jakuszewską oraz wicestarostą Alicją Prill i naczelnikiem Wydziału Edukacji i Rozwoju Ewą Difort-Olejniczak, reprezentujących organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe. Tematem tych cyklicznych spotkań jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zacieśniania współpracy szkół kształcących w zawodach z samorządem rzemieślniczym. Powiat Myśliborski jako organ prowadzący szkoły dbając o rozwój i poziom szkolnictwa zawodowego, pragnie aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla lokalnego rynku pracy.

Ewa Difort-Olejniczak

Zdjęcie przedstawia 5 pań i 3 panów w tle godło Polski z lewej i prawej strony herby powiatu