STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

W dniu 26 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu w Myśliborzu podjął Uchwałę Nr 184/591/2021 w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. finansowania Szpitala Barlinek Sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski, które przedstawia się następująco:

 

 

Stanowisko Zarządu Powiatu w Myśliborzu

w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. finansowania Szpitala Barlinek Sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski

 

W dniach 28 stycznia i 11 lutego 2021 roku w siedzibie Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyły się spotkania w sprawie funkcjonowania i dalszych kierunków działania Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów Gminy Barlinek oraz Powiatu Myśliborskiego.  W trakcie spotkań głos zabierał m.in. Radny Rady Miejskiej w Barlinku – Roman Romaniuk, informując opinię publiczną, że:

 

Wypowiedź radnego z dnia 28 stycznia 2021r.

 […]odpowiedzialność za prowadzenie szpitali leży po stronie Powiatu. Każdy mieszkaniec Powiatu płaci daninę do kasy Powiatu, na to, żeby utrzymywać Szpitale. 70 tys. Mieszkańców w Powiecie ma odpis z podatku, każda firma, na utrzymywanie szpitali. […]

 

Wypowiedź radnego z dnia 11 lutego 2021r.

 […] Wy jako organ samorządu powiatowego ponosicie odpowiedzialność za organizację służby zdrowia na swoim terenie. […] Skąd Powiat Myśliborski dostaje daninę, skąd są dochody Powiatu Myśliborskiego i każdego innego Powiatu… […] to 10% wszystkich odpisów z podatków idą do Powiatu. To są pieniądze, które macie do dyspozycji m.in. na to, aby wziąć odpowiedzialność za opiekę szpitalną na swoim terenie. […]

Odnosząc się do przytoczonych powyżej wypowiedzi, Zarząd Powiatu w Myśliborzu oświadcza, że w jego ocenie informacje te są nieprawdziwe, ponieważ Powiat Myśliborski nigdy nie otrzymywał i nie otrzymuje „daniny” oraz „odpisów od podatku poszczególnych mieszkańców” na utrzymywanie Szpitali.

 

Wszystkie działania Zarządu Powiatu w kwestii obu spółek szpitalnych zmierzają do poprawy ich sytuacji finansowej, a co za tym idzie kontynuowania działalności leczniczej obu tych podmiotów na terenie Powiatu Myśliborskiego.

 

UCHWAŁA