Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Uprzejmie informujemy, że KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. jest Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, w ramach którego mogą oni uzyskać wsparcie DO 80% REFUNDACJI KOSZTÓW USŁUG ROZWOJOWYCH TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY ZAWODOWE, EGZAMINY, DORADZTWO, MENTORING, COACHING.
Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt. „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu pod adresem:
www.uslugirozwojowe.karrsa.eu

 

INFORMACJA O PROJEKCIE