Wieści z Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu

W związku z rozpoczęciem działalności Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13, dnia 03.03.2021 r. wizytę  złożyła Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego Pani Alicja Prill wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Panią Magdaleną Zynda – Lis. W trakcie odwiedzin odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono plany dotyczące realizacji projektu pt. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”,  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem Regionalnego Centrum Kryzysowego jest wsparcie z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym.

Koordynator projektu Pani Andżelika Płatwa – Wojciechowska przedstawiła specjalistów zatrudnionych w Regionalnym Centrum Kryzysowym między innymi psychologów, socjoterapeutę, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną, pracownika socjalnego, prawnika. Rozmawiano o kierunkach rozwoju Powiatu, dotyczących sfery społecznej m.in. osób niepełnosprawnych, znajdujących się w kryzysie: rodzinnym, emocjonalnym, ekonomicznym i zawodowym. Pracownicy zwrócili uwagę na potrzebę wsparcia osób dotkniętych skutkami COVID-19.

Obecnie w ramach RCK powstaje Klub Samopomocy dla osób potrzebujących wsparcia w tych trudnych, pandemicznych czasach. Na miejscu będzie można skorzystać z terapii zajęciowej jako skutecznej formy rehabilitacji dedykowanej szczególnie osobom  samotnym, starszym oraz  znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej.

Informacji udzielają pracownicy RCK pod numerem telefonu 669-606-604 w godzinach 8.00 – 20.00. Zachęcamy do kontaktu.                                                                                     

Koordynator RCK

 

Spotkanie pracowników Regionalnego Centrum Kryzysowego z Wicestarostą Powiatu i Dyrektorem PCPR