WYKAZ POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI W MIESIĄCU CZERWCU 2024 ROKU

 • I posiedzenie Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się dnia 25 CZERWCA 2024r., (wtorek) o godz. 11:00,  w sali posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15
  w Myśliborzu.

 

 • I posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego  odbędzie się dnia 25 CZERWCA 2024r., (wtorek) o godz. 16:00, w sali posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

 

Porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 5. Analiza Raportu o stanie Powiatu za 2023 rok.
 6. Analiza Sprawozdania finansowego Powiatu Myśliborskiego za 2023 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.
 7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r. oraz Sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. i Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za rok 2023.
 9. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 10. Zapoznanie się Informacją o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w 2023 roku.
 11. Zapoznanie się z Oceną Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku.
 12. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
 13. Opracowanie planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2024 rok.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.