WYKAZ POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI W MIESIĄCU STYCZNIU 2021 ROKU

 • posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  odbędzie się dnia 25 STYCZNIA 2021 r., (poniedziałek) o godz. 13:00.
 • posiedzenie Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się dnia 25 STYCZNIA 2021r., (poniedziałek) o godz. 15:30.
   

W związku z art. 15 zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), posiedzenia Komisji odbędą się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us).

Porządek posiedzeń Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza i zapoznanie się z informacjami i sprawozdaniami przygotowanymi na sesję Rady Powiatu.
 4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
 5. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2020 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.