XXX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 15:00 odbędzie się w trybie zdalnym XXX nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
  3. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ze względu na  obowiązujące zasady bezpieczeństwa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Myśliborskiego wprowadza się środki ostrożności polegające na uniemożliwieniu obecności mieszkańców podczas sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Transmisja z obrad XXX sesji będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek