XXXI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 27 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 12:00 odbędzie się w trybie zdalnym XXXI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.
 4. Informacja dotycząca średniego wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 w Powiecie Myśliborskim.
 5. Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Myśliborskiego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ze względu na  obowiązujące zasady bezpieczeństwa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Myśliborskiego wprowadza się środki ostrożności polegające na uniemożliwieniu obecności mieszkańców podczas sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Transmisja z obrad XXXI sesji będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek