Aktualności - 9

Zdjęcie 18 maj 2021

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z...

Zdjęcie 18 maj 2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej...