POSIEDZENIE KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI

Informujemy, o zwołanym posiedzeniu Komisji SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się dnia 15 STYCZNIA 2021 roku (piątek) o godz. 10 00.

W związku z art. 15 zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us).

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.