POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Informujemy o zwołanym posiedzeniu KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się dnia 27 września 2023 roku (środa) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie braku działań zarządcy drogi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2116Z.
  4. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.