Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS „Wiedza Ratuje Życie” pod hasłem „ Czy wiesz, że…?”

Powiatowy konkurs wiezy o HIV AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu ogłasza XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem "Czy wiesz, że…?". Konkurs jest realizowany przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy na temat HIV i AIDS, promowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także kształtowanie świadomości dotyczącej wpływu własnych zachowań na stan zdrowia.

Zaproszenie do udziału w konkursie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych, a szczegóły dotyczące zasad i przebiegu konkursu można znaleźć w załączonym Regulaminie.

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w tym wartościowym przedsięwzięciu, które nie tylko poszerzy wiedzę na temat HIV i AIDS, ale również przyczyni się do kształtowania postaw społecznych i świadomości zdrowotnej.

 

Regulamin konkursu wiedzy o HIV/AIDS