"Poznaj Polskę"

Program „Poznaj Polskę” – podstawowe zasady przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomaga realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stwarza uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Poniżej relacja uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku z Wycieczki do Warszawy

W ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę” uczniowie naszej szkoły w dniach
25-27.11.2022 roku uczestniczyli w wycieczce do stolicy Polski – Warszawy. Program Poznaj Polskę umożliwił nam wycieczkę za niewielką kwotę, dzięki czemu  mogli w niej uczestniczyć wszyscy chętni. W naszej grupie było 25 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego oraz taka sama liczba z Technikum. Przygotowaniem programu i jego realizacją zajęli się nauczyciele, a za całość przedsięwzięcia odpowiedzialny był nauczyciel historii Andrzej Rudnicki. Wspomagali go panowie Jacek Świercz, Jarosław Bednarek i Artur Śmigrocki.

Pierwszego dnia w Warszawie po przyjeździe, zwiedziliśmy Łazienki Królewskie oraz byliśmy pod Belwederem, gdzie pan Artur Śmigrocki przedstawił nam bliżej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy i na żywo zobaczyliśmy zabytkowy przedwojenny samochód Marszałka. Następnie metrem udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Każda, z własnym przewodnikiem rozpoczęła prawie dwugodzinne zwiedzanie muzeum. Największe wrażenie wywarł na nas eksponat Liberatora B-24 oraz film przedstawiający ruiny Warszawy w 1945 roku. Na tym pierwszego dnia zakończyliśmy zwiedzanie i udaliśmy się do hotelu Aramis, gdzie się zakwaterowaliśmy.

Następnego dnia nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Wojska Polskiego, gdzie poznaliśmy tajemnice sukcesów polskiej husarii oraz inne ciekawostki związane z dziejami polskiego oręża. W Muzeum Narodowym czekała nas lekcja historyczna, na której dowiedzieliśmy się ile ważyło płótno z obrazem Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i w jaki sposób mumifikowało się zmarłych w starożytnym Egipcie. Wieczorem rajd po starym mieście. Pan Andrzej zaprowadził nas do gmachu „Zachęty”, oprowadził nas po placu saskim i zamkowym, Rynku Starego Miasta, Barbakanie. Wspomniał także o naszym patronie Andrzeju Romockim „Morro”.

Trzeciego dnia rankiem udaliśmy się autokarem do Wilanowa, gdzie zwiedziliśmy siedzibę jednego z najwybitniejszych władców Polski – Jana III Sobieskiego. Przemiła pani przewodniczka zaznajomiła nas nie tyko z samym pałacem, ale dowiedzieliśmy się także wielu interesujących informacji o królu i jego żonie  Marii Kazimierze. Ostatnim elementem zwiedzania Warszawy była wizyta na podwórku jednej z kamienic, gdzie mogliśmy zobaczyć autentyczny mur Getta Warszawskego z okresu II wojny światowej. Dowiedzieliśmy się tutaj od pana Andrzeja historii getta oraz przebiegu Holocaustu nie tylko w Warszawie, ale na terenie całej Europy. Na tym zakończyliśmy zwiedzanie naszej stolicy.

Podsumowując wycieczka była bardzo udana. Dowiedzieliśmy się szeregu informacji, które dużo łatwiej nam zapamiętać kiedy możemy je powiązać z miejscami, w których byliśmy. Wycieczka zintegrowała nas także, bliżej się poznaliśmy. Pomysł takiej formy wycieczki, i co ważne bardzo taniej, to strzał w dziesiątkę. W przyszłym roku chętnie zwiedzimy jakieś inne polskie miasto, np. Kraków.

Uczestnicy wycieczki

Galeria zdjęć