Promowanie rodzicielstwa zastępczego na Dożynkach powiatowo -gminnych 2021

Po raz kolejny rolnicy z terenu Powiatu Myśliborskiego w dniu 18.09.2021 r. wspólnie obchodzili święto plonów. W tym roku Powiatowo - Gminne Dożynki odbyły się w miejscowości Giżyn (Gmina Nowogródek Pomorski). Gospodarzami uroczystości byli Starosta Myśliborski Andrzej Potyra oraz Wójt Gminy Krzysztof Mrzygłód. Wyrazili oni słowa uznania wszystkim rolnikom, którzy pomimo wielu trudności dbają o odpowiednie wykorzystanie darów natury.

Analogicznie jak w latach poprzednich, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu podczas Dożynek promowali ideę rodzicielstwa zastępczego.

Był to element prowadzonej na bieżąco kampanii informacyjnej mającej na celu propagowanie wśród mieszkańców Powiatu Myśliborskiego informacji o potrzebie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym możliwości wychowania w rodzinach. Założeniem kampanii jest pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz przybliżenie tematu rodzicielstwa zastępczego, w szczególności w zakresie funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Akcja promowania rodzicielstwa zastępczego spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczestników Dożynek. Rozdawano również ulotki, materiały informacyjne oraz gadżety promujące rodzicielstwo zastępcze.

Zadanie zrealizowane w ramach Projektu ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Anna Norsesowicz
PCPR w Myśliborzu

Galeria zdjęć