Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Barlinku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w miejscowości Barlinek”

Krótki opis projektu: Zadanie zrealizowane w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012”- edycja  2022, dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Inwestycja polegała na modernizacji kompleksu sportowego, zlokalizowanego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku. Zadanie swoim zakresem obejmowało m.in.: renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym (naprawa ubytków, impregnacja całej nawierzchni boiska, naniesienie natryskowo 3 mm warstwy EDPM w kolorze czerwonym, malowanie linii oznaczających boiska), wymianę istniejących opraw oświetleniowych  na energooszczędne lampy LED, wymianę siatek piłkochwytów.

Całkowita wartość projektu: 180.046,17 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych: 178.965,00 zł

Wartość dofinansowania z FRKF: 82.500,00 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 97.546,17 zł

Termin realizacji zadania: 03.08.2023 r. - 31.08.2023 r.