Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik 2012" w Myśliborzu przy ul. Strzeleckiej

Flaga Polski, Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

„Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu sportowego Moje Boisko- Orlik 2012 przy ul. Strzeleckiej 51 w Myśliborzu”.

Krótki opis projektu: Zadanie zrealizowane w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012”- edycja 2022, dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Inwestycja polegała na modernizacji kompleksu sportowego, zlokalizowanego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu. Zadanie swoim zakresem obejmowało: renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym (naprawa ubytków, impregnacja całej nawierzchni boiska, naniesienie natryskowo 3 mm warstwy EDPM w kolorze czerwonym, malowanie linii oznaczających boiska), wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne lampy LED.

Całkowita wartość zadania: 180.907,17 zł w tym wartość wydatków kwalifikowalnych: 179.826,00 zł

Wartość dofinansowania z FRKF: 60.000,00 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 120.907,17 zł

Termin realizacji zadania: 03.08.2023 r. - 31.08.2023 r.

zdjęcie boiska szkolnego

logo Ministrestwa Sportu i Turystyki

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego