Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" w Dębnie

Flaga Polski, Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Dębnie”

Krótki opis projektu: Zadanie zrealizowane w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012”- edycja 2022, dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Inwestycja polegała na modernizacji kompleksu sportowego, zlokalizowanego przy Zespole Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. Zadanie swoim zakresem obejmowało: renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym (naprawa ubytków, impregnacja całej nawierzchni boiska, naniesienie natryskowo 3 mm warstwy EDPM w kolorze czerwonym, malowanie linii oznaczających boiska), wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne lampy LED, wymianę siatek piłkochwytów, wymianę uszkodzonych paneli ogrodzeniowych.

Całkowita wartość projektu: 181.276,17 zł w tym wartość wydatków kwalifikowalnych: 180.195,00 zł

Wartość dofinansowania z FRKF: 87.500,00 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 93.776,17 zł

Termin realizacji zadania: 03.08.2023 r. - 31.08.2023 r.

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Boisko Szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego