alt-""

Jak sprawdzić, czy na danej działce znajduje się: osuwisko lub teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych?

Aby sprawdzić, czy na danej działce znajduje się osuwisko lub teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod adresem:

https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/rejestr-osuwisk-oraz-terenow-zagrozonych-ruchami-masowymi-ziemi  

zamieszczony jest „Rejestr osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi” dla powiatu myśliborskiego, który stanowią:

- mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10 000, w podziale na gminy powiatu myśliborskiego,

- karty terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, w podziale na gminy powiatu myśliborskiego,

- karty osuwisk, w podziale na gminy powiatu myśliborskiego,

- część opisowa.

W celu sprawdzenia powyższego, można również posłużyć się mapami Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) gmin powiatu myśliborskiego, prowadzonych przez dane gminy, dostępnymi pod adresami:

- https://mysliborz.e-mapa.net/

- https://nowogrodekpomorski.e-mapa.net/

- https://debno.e-mapa.net/

- https://boleszkowice.e-mapa.net/

- https://barlinek.e-mapa.net/

Jak tego dokonać:

- w menu w prawym górnym rogu mapy (wybranej z powyższych SIP) należy wybrać wyszukiwanie (lupa) w obrębie warstwy „Działki” i podać niezbędne informacje (numer obrębu, numer działki), w celu zlokalizowania danej działki na mapie i zatwierdzić wybór klikając na „Szukaj”;

- w menu w lewym górnym rogu mapy należy teraz wybrać opcję „Drzewko warstw” i zaznaczyć warstwę operacyjną: „Państwowy Instytut Geologiczny” i „Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi”;

- w przypadku, gdy na zadanej działce, po zaznaczeniu wyżej wymienionej warstwy operacyjnej, pojawią się jakieś oznaczenia, szlafury, ich znaczenie można sprawdzić w menu górnym mapy zaznaczając opcję „Informacja o obiekcie” i klikając lewym przyciskiem myszy w obrębie zadanej działki na mapie.

Ponadto teoretycznie każdy z mieszkańców Polski może się zapoznać z danymi na temat lokalizacji osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, bowiem informacje te trafiają do bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzonego przez PIG-PIB, a te z kolei są udostępniane w internetowej aplikacji: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

 

 

10.02.2021 r.

Wioletta Waliłko – Geolog Powiatowy

– Wydział BOŚ, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu