Jak sprawdzić, czy dany teren to: teren, na którym występują ruchy masowe ziemi (osuwisko) lub teren zagrożony ruchami masowymi ziemi w powiecie myśliborskim?

 

Aby sprawdzić, czy dany teren to teren, na którym występują ruchy masowe ziemi (osuwisko) lub teren zagrożony ruchami masowymi ziemi, na stronie internetowej pod adresem:

https://www.pgi.gov.pl/osuwiska/123/aplikacja.html 

zamieszczona jest baza danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, w tym dla powiatu myśliborskiego, którą stanowi m.in. mapa topograficzna z osuwiskami i terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi. Położenie tych terenów jest zgodne z zawartym w prowadzonym przez Starostę Myśliborskiego „Rejestrze zawierającym informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy dla powiatu myśliborskiego”.

W celu sprawdzenia powyższego, można również posłużyć się mapami Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) gmin powiatu myśliborskiego, prowadzonych przez dane gminy, dostępnymi pod adresami:

- https://mysliborz.e-mapa.net/

- https://nowogrodekpomorski.e-mapa.net/

- https://debno.e-mapa.net/

- https://boleszkowice.e-mapa.net/

- https://barlinek.e-mapa.net/

Jak tego dokonać:

- w menu w prawym górnym rogu mapy (wybranej z powyższych SIP) należy wybrać wyszukiwanie (lupa) w obrębie warstwy „Działki” i podać niezbędne informacje (numer obrębu, numer działki), w celu zlokalizowania danej działki na mapie i zatwierdzić wybór klikając na „Szukaj”;

- w menu w lewym górnym rogu mapy należy teraz wybrać opcję „Drzewko warstw” i zaznaczyć warstwę operacyjną: „Geologia” i „Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi”;

- w przypadku, gdy na zadanej działce, po zaznaczeniu wyżej wymienionej warstwy operacyjnej, pojawią się jakieś oznaczenia, szlafury, ich znaczenie można sprawdzić w menu górnym mapy zaznaczając opcję „Informacja o obiekcie” i klikając lewym przyciskiem myszy w obrębie zadanej działki na mapie.

 

 

Informację przygotowała

04.03.2024 r.:

Wioletta Waliłko – Geolog Powiatowy

Naczelnik Wydziału WOŚ,

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu