Remont drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice

Faga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice”.

Krótki opis projektu: Zadanie polegało na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku pomiędzy miejscowościami Dębno- Boleszkowice w zakresie wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz z profilowaniem poboczy, miejscowym frezowaniem i wyrównaniem nawierzchni.

Całkowita szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych: 1.812.470,60

Wartość dofinansowania z RFRD: 906.235,30 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 656.235,30 zł

Dotacja z Gminy Dębno: 100.000,00 zł

Dotacja z Gminy Boleszkowice: 150.000,00 zł

Termin realizacji zadania:12.09.2022 r.- 08.09.2023 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego