Przebudowa ul. Celnej w Myśliborzu w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z”.

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany został przez Powiat Myśliborski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa obejmowała korektę szerokości jezdni do 6 m na długości 0,991 km, przebudowę skrzyżowania ulicy Celnej z Ogrodową w formie ronda, wykonanie 4 przejść dla pieszych (w tym jedno z elementem uspokojenia ruchu) w tym jedno oświetlone, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodników, przebudowę zjazdów, wykonanie zieleni, oznakowanie poziome i pionowe, odwodnienie, budowę zatoki autobusowej.

Całkowita szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych:       3.373.366,58 zł

Wartość dofinansowania z FDS:                                                     1.686.683,29 zł          

Dotacja z Gminy Myślibórz:                                                            795.000,00 zł  

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego:                                         891.683,29 zł

Termin realizacji zadania:                                                               13.11.2019 r.- 29.10.2020 r.                

Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz.

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

 

Galeria zdjęć