Remont drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo”.

Krótki opis projektu: Zadanie będzie polegało na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku pomiędzy miejscowościami Ławy- Moczkowo w zakresie wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz z profilowaniem poboczy, miejscowym frezowaniem i wyrównaniem nawierzchni.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 2.449.398,34

Wartość dofinansowania z RFRD: 1.112.474,89 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 1.110.923,45 zł

Dotacja z Gminy Myślibórz: 76.000,00 zł

Dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski: 150.000,00 zł

Termin realizacji zadania:18.08.2022 r.- 18.07.2023 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć