Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.

Krótki opis projektu:

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze na odcinku 2,391 km. W ramach przebudowy planuje się wykonać poszerzenie szerokości jezdni do max. 6 m wraz z poprawą jej nośności, budowę chodników z kostki brukowej betonowej o szerokości do 1,5 m, przebudowę istniejących zjazdów, budowę dwóch zatok autobusowych, budowę rowów odwadniających, wykonanie elementów uspokojenia ruchu na wjeździe do m. Dalsze (w postaci szykany) oraz w obszarze przejść dla pieszych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 4.877.669,83 zł

Wartość dofinansowania z RFRD: 1.996.863,16 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 1.580.806,67 zł

Dotacja z Gminy Myślibórz: 500.000,00 zł

Darowizna przekazana przez Spółkę „Eko- Myśl” 800.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 02.09.2021 r.- 02.08.2022 r.

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć