Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze

wizerunek orła białego na czerwonym tle- godło Polski

Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.

 

Projekt realizowany będzie przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 5.117.629,61 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.558.814,80 zł, wkład własny 2.558.814,81 zł.

Wkład własny zostanie częściowo sfinansowany w ramach darowizny jaka zostanie przekazana przez Spółkę „Eko- Myśl” w kwocie 800.000,00 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2021- 2022, zgodnie z podpisaną w dniu 24.06.2021 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim umową o dofinansowanie.

Nawierzchnia przedmiotowego odcinka drogi jest wąska, posiada liczne ubytki, nie posiada ciągów pieszych. Zadanie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze na odcinku 2,391 km. W ramach przebudowy planuje się korektę szerokości jezdni do max. 6 m wraz z poprawą jej nośności, budowę chodników z kostki brukowej betonowej o szerokości do 1,5 m, przebudowę istniejących zjazdów, budowę dwóch zatok autobusowych, budowę rowów odwadniających, wykonanie elementów uspokojenia ruchu na wjeździe do m. Dalsze (w postaci szykany) oraz w obszarze przejść dla pieszych.

Realizacja inwestycji poprawi komfort, bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego