Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko”.

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany został przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny został częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) oraz ze środków  Gminy Nowogródek Pomorski. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z Sumiak- Karsko na odcinku 3,255 km. Inwestycja swoim zakresem obejmowała: poszerzenie istniejącej jezdni (powstały dwa pasy ruchu- każdy o szerokości 3 m), przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie poboczy po obu stronach jezdni, wykonanie zatoki autobusowej, budowę zjazdów z działek sąsiadujących z drogą.

Całkowita szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych:       3.151.867,87 zł

Wartość dofinansowania z RFRD:                                                  1.538.411,88 zł

Wartość dofinansowania z RFIL:                                                    286.205,99 zł

Dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski:                                       1.327.250,00 zł          

Termin realizacji zadania:                                                               08.12.2020 r.- 16.06.2021 r.                  

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sumiak- Karsko.

 

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sumiak- Karsko.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

 

Galeria zdjęć