DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

2) „Budowa chodnika w miejscowości Chłopowo”.

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegał na budowie chodnika w miejscowości Chłopowo na długości ok. 470 m. Wkład własny został sfinansowany w ramach dotacji przekazanej przez Gminę Myślibórz.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 265.993,86 zł

Wartość dofinansowania z RFIL: 185.993,86 zł

Dotacja z Gminy Myślibórz: 80.000,00 zł

Termin realizacji zadania:  23.11.2021 r.- 27.01.2022 r

Tablica informacyjna

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego