Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

8) „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników oraz ścieżki pieszo- rowerowej w wybranych lokalizacjach na terenie powiatu myśliborskiego”.

Krótki opis projektu: Zadanie swoim zakresem obejmuje opracowanie czterech dokumentacji projektowych:

a) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę ścieżki pieszo- rowerowej na długości ok. 1700 m, szerokości do 3,5 m w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko.

b)  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m. Pszczelnik”.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika o długości 1800 m, szerokości do 1,5 m w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m. Pszczelnik.

c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu”.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika o długości ok. 620 m, szerokości do 1,5 m w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu.

d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2117Z prowadzącego do miejscowości Myśliborzyce”.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika na długości ok. 1200 m, szerokości do 1,5 m w pasie drogi powiatowej nr 2117Z prowadzącego do miejscowości Myśliborzyce.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 224.967,00 zł

Wartość dofinansowania z RFIL: 112.642,00 zł

Dotacja z Gminy Myślibórz: 112.325,00 zł

Termin realizacji zadania: 07.02.2022 r.- 17.07.2022 r.

 

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

9) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2161Z w m. Kierzków na odcinku od centrum wsi do cmentarza wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu”.

Krótki opis projektu: Zadanie swoim zakresem obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o długości ok. 800 m, szerokości 1,5 m w pasie drogi powiatowej nr 2161Z w m. Kierzków na odcinku od centrum wsi do cmentarza wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:  55.350,00 zł

Wartość dofinansowania z RFIL: 27.675,00 zł

Dotacja z Gminy Myślibórz: 27.675,00 zł

Termin realizacji zadania: 19.01.2022 r.- 10.06.2022 r.

 

Polskie godło i flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

10) Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg powiatowych oraz dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo- rowerowej na terenie powiatu myśliborskiego.

Krótki opis projektu:

a) „Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi DP nr 2146Z od DK23 do miejscowości Dolsk”.

Koncepcja oraz dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę drogi DP nr 2146Z do DK23 do miejscowości Dolsk na długości ok. 3.500 m.

Termin realizacji zadania: 16.12.2021 r.- 30.10.2022 r.

b) „Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi DP nr 1418Z na odcinku Dębno- Grzymiradz”.

Koncepcja oraz dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę drogi DP nr 1418Z na odcinku Dębno- Grzymiradz na długości ok. 3.500 m.

Termin realizacji zadania: 16.12.2021 r.- 30.10.2022 r.

c) „Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno- Mostno”.

Koncepcja oraz dokumentacja projektowa obejmuje budowę ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno- Mostno na długości ok. 3700 m.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 345.384,00 zł  

Wartość dofinansowania z RFIL: 285.384,00 zł  

Dotacja z Gminy Dębno: 60.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 16.12.2021 r.- 30.09.2022 r.

 

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

11) „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2110Z w miejscowości Głazów”.

Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2110Z w m. Głazów na długości ok. 700 m.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 73.554,00 zł   

Wartość dofinansowania z RFIL: 70.000,00 zł   

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 3.554,00 zł

Termin realizacji zadania: 06.09.2022 r.- 15.12.2022 r.   

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego